• Η ζάχαρη είναι σαν τη παιδικότητα, κάνει τη ζωή πιο γλυκιά!

  Ασφάλεια - Προδιαγραφές

  Λίγα Λόγια

  Τα ζαχαρώδη μάρκας Yammis:

  • Συμμορφώνονται αυστηρώς με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.
  • Συμμορφώνονται αυστηρώς με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
  • Κατασκευάζονται από ασφαλή συστατικά.
  • Η συσκευασία τους κατασκευάζεται από ασφαλή, συμβατά με τρόφιμα υλικά.
  • Είναι ελεγμένα σε πιστοποιημένα εργαστήρια ποιότητας, διεθνούς φήμης.<
  • Φέρουν σήμανση με όλα τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου τους (Τσαγκογέωργας ΑΕ), καθώς επίσης και τις απαιτούμενες Προφυλάξεις-Οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα.